2014-09-23

რუსთავი 2
12:00 - 12:30 'კურიერი'

რუსთავი 2
15:00 - 16:00 'კურიერი'

რუსთავი 2
18:00 - 18:45 'კურიერი'

რუსთავი 2
21:00 - 22:00 'კურიერი'


2014-09-24

რუსთავი 2
12:00 - 12:30 'კურიერი'

რუსთავი 2
15:00 - 16:00 'კურიერი'

რუსთავი 2
18:00 - 18:45 'კურიერი'

რუსთავი 2
21:00 - 22:00 'კურიერი'


2014-09-25

რუსთავი 2
00:00 - 01:00 'კიმონო'