2014-08-02

რუსთავი 2
12:00 - 12:30 'კურიერი'

რუსთავი 2
15:00 - 15:30 'კურიერი'

რუსთავი 2
18:00 - 18:45 'კურიერი'

რუსთავი 2
18:45 - 19:45 'ექიმები'

რუსთავი 2
21:00 - 22:00 'კურიერი'


2014-08-03

რუსთავი 2
03:00 - 03:30 'კურიერი'

რუსთავი 2
10:30 - 12:00 'ეკი-ვოკი'

რუსთავი 2
12:00 - 12:30 'კურიერი'

რუსთავი 2
15:00 - 15:30 'კურიერი'

რუსთავი 2
18:00 - 18:50 'კურიერი'


2014-08-04

რუსთავი 2
03:00 - 03:30 'კურიერი'